Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij dan weer terugkwamen, zouden zij het uitgeven. En de dames waren vol enthusiasme en legden haar „diaries" op haar kajuitstafeltjes, eh nieuwe pennen en een inktkokertje er bij, en zij brandden van verlangen om te beginnen. '

En ik werd ook door haar heilig vuur aangetast en zocht naar een oud copieboekje en een stukje potlood.

Den eersten middag op zee geleek het schip een tuin zonder bloemen, want al de dames waren in de bibkotheek over haar manuscripten gebogen en op" dek zag men slechts manmenschen. Gelukkig een excuus °te hebben, trok ik mij ook in de bibliotheek terug met mijn copieboekje en mijn stukje potlood, en geïnspireerd door de zoete omgeving, schreef ik een prachtig artikel over mijn indrukken op den dag van vertrek. Tien bladzijden voor een dag — dat gaat goed — dat is in zooveel dagen zooveel bladen, extra gebeurtenissen en ongelukken er niet bij gerekend — dat wordt een heel boek. Het is maar jammer dat er zoo'n concurrentie hier aan boord is, want nu wordt de litteraire wereld in eens overstelpt met minstens twintig boeken, allen dezelfde reis beschrijvende.

Ik had echter een stille hoop dat de zee niet altijd zoo kalm zou blijven en dat dan vele (gelukkige gedachte!), misschien wel al mijn concurrenten buiten gevecht gesteld zouden worden. Dien naoht heb ik heerlijke droomen gehad. Het schip rolde door de golven gelijk een bruinvisch — mijn con-

Sluiten