Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het gelaat van de dagboekschrijfsters lag een uitdrukking van stille vreugde en den volgenden dag werd de geschiedenis van de fat in alle kleuren en geuren opgeschreven.

^Hoeveel knoopen maken wij per uur?" vraag ik mijn geleider.

„Iets meer dan vijftien", is zijn antwoord.

„Maar dat is toch vreeselijk weinig", is mijn meening. „Ik leès herhaaldelijk van booten die van 27 tot 30 knoopen maken**) en daar is vijftien niets bij."

„En toch behooren wij tot een van de snelste échepen op deze vaart. De mails die naar „The Far East" gaan, stoomen bijna nooit met grootere snelheid. De Transatlantische booten naar Amerika gaan veel sneller, wel een twee- a drie-en-twintig knoopen, maar die reis is ook veel korter. Op onze reis zon men zoo'n snelheid nooit kunnen volhouden, en zelfs als men het kon, zou het niet betalen."

„Maar als mèh sneller stoomt, duurt de reis korter en zie dan eens hoeveel kosten men bespaart, want er word toch iederen dag een reusachtige hoeveelheid proviand gebruikt."

„Dat is wel waar, maar u moet niet vergeten dat de snelheid van een schip niet direct evenredig is met de sterkte van de machine. Om enkele knoopen per uur meer te stoomen, moet men misschien de

*) Het Engelsche gouvernement heeft nu order gegeven, een torpedo-jager te bouwen, die 32 knoopen in het uur moet loopen.

Sluiten