Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door, zoodat de brieven van Oceaan tot Oceaan iii drie dagen overgebracht werden."

„Maar torpedobooten gaan toch veel gauwer V'

„Dat is een heel ander geval. Daar wordt alles aan de snelheid opgeofferd en is de machinekamer de hoofdzaak. Zoo'n boot is feitelijk een machine met een schip er om heen gebouwd en voor de bemanning blijft bijna geen ruimte over. Maar de passagiers op een mailboot zijn veeleischend. Ruime kajuiten, salons, eetzalen, alles verlangen zij, en dan nog een snelheid van dertig knoopen — dat gaat niet. Trouwens, ik begrijp niet waarom de passa•giers altijd zoo snel willen gaan. Op een lange reis komt het er op een paar dagen toch niet op aan en op die heel snelle booten trilt het schip op een erg onaangename manier."

Wij hebben de machines van alle zijden bezichtigd en gaan nu naar de „stoke hole". Ben fantastisch schouwspel vertoont ziclq. voor mijn oogen. De ruimte is onbestendig verlicht met een vurigen gloed en half naakte, bijna zwarte gedaanten glijden heen en weer. Sommigen dragen de steenkolen aan, anderen voeden de vuren. Benauwd heet is de lucht, bijna verstikkend, en in kleine straaltjes loopt het water langs hunne naakte ruggen.

,Uit een donkeren hoek komt een gedaante op mij af en kruipt om mij heen. Ik kijk en zie dat hij een krijtcirkel om mij getrokken heeft op den ijzeren, met kolenstof bedekten vloer.

„Wat beduidt dat ?" vraag ik verbaasd mijn geleider.

Sluiten