Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een haven aankomen, liggen zij tusschen andere schepen, met waarschijnlijk éen prachtig uitzicht op steenkoolhoopen, loodsen en kranen, en gewoonlijk nog een tamelijk eind van de werkelijke stad af. De machinisten hebben hun handen vol werk om gedurende den korten tijd dat men stil ligt, de machine goed na te ïien en hier en daar kleine reparatiën aan te brengen. De „1ste en 2de officier" zijn druk bezig met de lading en administratief werk.

En als zij dan een uurtje vrij hebben, loopen zij de stad in, bezoeken de hun bekende café's en weten van land en volk even weinig af alsof zij er nooit in hun leven geweest waren. '

Trouwens, in havenplaatsen krijgt men toch een geheel verkeerden indruk van het land, en dit heb ik zelfs opgemerkt bij personen die jaren lang in zoo'n plaats geleefd hebben.

In Shanghai en Honkong b.v. heb ik beden ontmoet, die misschien wel twintig jaren in die Chineesche steden gewoond hadden en die toch van de Chineezen niets afwisten en geen enkel woord Chineesch verstonden.

Zij zien natuurlijk vrel Chineezen en komen ook dagelijks met hen in aanraking. Het zijn echter niet de echte langstaarten, maar een soort volkje, bepaald uitgebroed voor de havenplaatsen, en daardoor krijgen velen, die denken met de Chineezen bekend te zijn, een geheel verkeerde en onjuiste voorstelling van hen.

Het is merkwaardig, hoe spoedig inboorlingen, wan-

Sluiten