Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer zij in aanraking komen met Europeanen, zicht ^civiliseeren". Dit civiliseeren is echter slechts gedeeltelijk en zij nemen niet juist altijd het beste over. Zoo b.v. beginnen zij met te leeren het gebruik van zekere woorden, die door de beschaafde volkeren noodig geacht worden om hunne verklaringen kracht bij te zetten, en het is merkwaardig hoe gauw zij hiervan op de hoogte zijn.

"*Nu is het ook bepaald eén groote leemte in de ^hineesche taal dat er geen „strong language" (krachtige taal) bestaat. Ik had dan ook ternauwernood de Chineesche koelies leeren kennen, of ik merkte weldra dat een periodiek gebruik van krachtige woorden bepaald noodzakelijk was ter wille'van mijn eigen gezondheid en om een inwendige uitbarsting te voorkomen. Natuurlijk kon ik in het Engelsch; en in het daarin zoo rijke Hollandsch en Duitschi uiting geven aan mijn gevoelens, maar ik had er niet de ware satisfactie van. De koelies verstonden er geen woord van en keken mij met hunne starende oogen verbaasd aan, misschien overwegende of dé „vreemde duivel" nu heusch eU waarachtig gek werd, of dat dit slechts zijn normale toestand was.

Neen, als de lieden het niet verstaan, heeft men er geen pleizier van. Ik liet toen mijn tolk tot mij komen en beval hem, mij de uitdrukkingen te leeren, die men in het Chineesch gebruikt als de dingen niet zijn zoo als ze moeten zijn.

Maar mijn tolk begrijpt mij niet. Ik leg hem den toestand uit, ik geef hem voorbeelden — als A nu

Sluiten