Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn weg naar dat Engelsche eilandje kan vinden, als hij het niet eens kan zien, dat begrijp ik niet."

„Gemakkelijk genoeg", antwoordde de kapitein, „er zijn paaltjes die den weg aanwijzen."

„O, dan begrijp ik het, ik dacht wel dat er zoo iets moest wezen. Maar", vervolgde zij, „ik heb die paaltjes nooit gezien. Hoe komt dat?"

„Wel," zeide de kapitein glimlachend, „dat komt omdat wij er alleen 's nachts langs varen."

Dien nacht kwam dë schoone nog laat op dek en den kapitein aanklampende, vroeg zij:

„Waar zijn nu die paaltjes ?"

„Ja, mijn lieve dame, het is 's nachts natuurlijk te donker om ze te zien."

Iedereen die een zeereis gemaakt heeft, zal wel opgemerkt hebben dat er achter aan het schip op de verschansing een lang touw bevestigd is aan een klein koperen instrumentje, dat wel iets op een manometer lijkt. Dit touw is heel lang en het einde ervan verliest zich in het zog achter het schip, maar als de matrozen het touw inhalen, ziet men dat aan het einde daarvan een instrument zit, dat veel weg heeft van een kleine vischtorpedo. -

Dit is de „log", en hiermede berekent men de snelheid waarmede het schip vaart.

Aan het instrument zit een kleine schroef, en als men het nu snel door het water trekt, draait het in de rondte. Hierdoor begint het lange touw ook te draaien en brengt een wieltje in beweging, dat in het koperen doosje op de verschansing zit. Op de

Sluiten