Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzerplaat daarvan wordt dan opgeteekend, hoeveel knoopen het schip doorloopen heeft, en op een bepaalden afstand klinkt telkens een belletje.

Als men nu van het kompas weet, in welke richting men stoomt, en van dé „log" hoeveel afstand men afgelegd heeft, dan kan men op de zeekaart in die richting en voor dien afstand een lijntje trekken, dat de positie van het schip aangeeft. Daar men echter niet altijd in een rechte lijn stoomt, moet men iederen keer als men van richting verandert, opteekenen hoeveel knoopen men doorloopen heeft.

Nu zou dit heel mooi zijn als de log altijd precies den juisten afstand aangaf, maar dat doet zij niet, tengevolge van de zeestroominsjen. Dit is gemakkelijk te begrijpen. Stel maar eens voor dat het schip voor anker ligt in een zeestroom en dat men dan de log overboord gooit. Dan zou door den stroom van het water de log toch draaien en een zekeren afstand opteekenen,1 hoewel het schip zich niet bewoog. Vaart men dus tegen een stroom in, dan teekent de log te veel afstand aan, en als men met den stroom mee vaart, te weinig. Daarbij komt nog dat de route, in werkelijkheid afgelegd door het schip, niet altijd voorgesteld kan worden door een rechte lijn, die de kompasrichting aangeeft, want door zijwind of zij stroomen kan het schip vaak aanmerkelijk afwijken. Alhoewel dus de log en het kompas ons ongeveer aangeven hoe wij gevaren hebben, kan men er toch niet heelemaal op vertrouwen en slechts met behulp van chronometer en sextant kunnen

Sluiten