Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval toch kan men door peilingen opmaken of men nog op een veiligen afstand van het land is en zelfs vaak door peilingen de positie van het schip bepalen. In iedei geval is het nemen van talrijke peilingen van het grootste gewicht en menig kloek schip zou nu niet op den bodem der zee liggen, als men een tijdig gebruik van het „lood" gemaakt had.

De gewone manier van peilen zal aan de meeste -lezers wel bekend zijn. Het zware lood, aan een stevig koord bevestigd, wordt door een matroos, op of buiten de verschansing staande, heen en weer gezwaaid en met een krachtige voorwaartsche beweging in de zee gegooid. De boot moet natuurlijk slechts langzaam stoomen en als het lood dan den bodem bereikt, roept de matroos de diepte uit.

Het groote nadeel van deze methode is echter, dat men de boot telkens stoppen moet om peilingen te nemen, en hoewel de reeders en maatschappijen de kapiteins altijd op het hart drukken, om in alle twijfelachtige gevallen een ruim gebruik van het lood te maken, werd deze raad niet altijd opgevolgd, daar het met een te groot tijdverlies gepaard ging.

Nu echter heeft men een peiltoestel, waarmede men peilingen kan doen (ik geloof tot op 100 vademen) terwijl men full speed blijft doorstoomen.

Achter op het schip bevindt zich een rol heel dun staaldraad, op een stevig bevestigde klos gewonden.

Aan het einde van dezen staaldraad bevestigt men een zwaar stuk ijzer, en daaraan verbonden is een koperen koker. In dezen koker plaatst men een

12

Sluiten