Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ais het zulk slecht weer is, wij de passagiers ia het

salon opsluiten.'" „Is het dan zoo gevaarlijk, kapitein ?"' „Gevaar is er nu juist niet, maar de passagiers

zouden in den weg zijn en zij zouden misschien door

een golf overboord geslagen kunnen wordén." „Gebeurt dat wel .ereis ?"

„Met de passagiers niet, omdat zij toch niet op dék mogen, maar de matrozen worden wel eens overboord gespoeld en dan zijn zij reddeloos verlorén, want in zoo'n storm kan men geen booten nitzettèn en bijleggen. Verleden jaar gebeurde er nog een curieus geval. Een matroos die op de voorplecht stond, werd door een golf opgenomen en verdween in de zee. Wij dachten natuurlijk dat de man veroordeeld was, en tot onze groote verbazing zien wij hem een paar minuten later weer van het achterdek afkomen. De eene golf had hem over boord gespoeld en de andere had hem er weer opgegooid. De matroos, een nieuweling, was niet eens erg dankbaar voor zijn wonderbare redding. Hij dacht zeker dat het zoo hoorde en noemde het „a shabby trick" (een flauwe mop). . Huuuu! giert het plotseling boven ons hoofd, —• de touwen klapperen even, en dan is alles weder doodstil.

„Daar komt de eerste waarschuwing al", zegt de kapitein. „De barometer is den heelén dag met zulke stooten gevallen, dat het wol te voorzien was. Wij zullen van nacht wel slingeren."

Sluiten