Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sta dan op en probeer weer wat op dek te loopen, en gaat het niet, ga dan direct weer op de sofa. In geen geval moet gij in het eetsalon gaan, alvorens gij geheel zeker van uw zaak zijt, want zelfs als men zich betrekkelijk wel gevoelt, beeft toch de lucht van e^en gewoonlijk een plotselinge en daardoor des te onpleizieriger uitwerking op het gestel. Mijd vooral thee en koffie; laat de deksteward u een verfrisschenden drank of vruchten op dek brengen, maar verschijn niet aan de eettafel, voordat gij werkelijk honger gevoelt. Helpt dit alles niet en komt het gevreesde toch, trek u dan in geen geval in de kajuit terug. Blijf op dek, maar — niet aan de windzijde. Op dek zijt gij in een half uurtje weer heelemaal beter — in de benauwde kajuiten blijft gij misschien den geheelen dag ziek. Iets dat vaak uitstekend tegen zeeziekte helpt, is een halve flesch champagne, maar erg „zee". Brandy en soda heeft dezelfde uitwerking, maar die drank is meer geschikt voor de heeren.

Gij behoeft u trouwens volstrekt niet te schamen, Miss Tony, zoo gij zeeziek zijt. Het kan iedereen gebeuren, al heeft hij nog zooveel stormen medegemaakt en ik heb vaak gezien dat oude kapiteins, die alle zeeën doorkruist hadden, zeeziek werden, terwijl misschien een landrot, die de landlucht nog in zijn neusgaten had, er niets van merkte. Het hangt geheel van uw gesteldheid op het oogenblik af. De eene reis merkt gij misschien niets van zelfs een zwaren storm, en de volgende reis heeft de

Sluiten