Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinste deining de zoo gevreesde uitwerking op u." . „Kapitein!- u heeft Miss Tony zooveel raad gegegeven, u mag ons heeren ook wel met uw wijsheid bijstaan, want als Miss Tony gezond blijft en haar cavaliers, hangen allen over de verschansing, gelijk kleeren op een droogstok, dan heeft zij er toch niets aan en verveelt zij zich dood."

„Jullie raad geven ?" zeide de kapitein op minachtenden toon, „dat is paarlen voor de zwij — pardon Miss Tony — voor de biggetjes, bedoel ik. -Die heeren verbeelden zich al halve zeelieden te zijn als zij maar levende schol op een vischkar gezien hebben. Neen, ik geef jullie geen raad. Ga maar dampen in de rookkamer, zoolang als je het uit kan houden, en als je het niet langer uit kan houden, ga dan maar over de verschansing kijken of er haaien om het schip zwemmen, maar ga in 's hemelsnaam naar de luwzijde, anders moppert de deksteward —''

*

, Uit een diepen slaap word ik opgeschrikt door een oorverdoovend geraas en gerinkinkel in de .hut naast de onze, en een half onderdrukt gilletje. Nog slaapdronken strek ik de hand uit, draai aan het electrische knopje en de hut is helder verlicht.

„Halloh O Heil, wat is er aan de hand?"

„Niets," zegt de Ier geeuwend. „Br komt-een beetje beweging in de oude tobbe en de jonge dames hiernaast hebben natuurlijk hare bagage gerangschikt alsof wij op een rots leefden."

Sluiten