Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschuift, alles kraakt en piept en knort en rammelt.

Sjuut! Driehonderd koffertjes, achthonderd glazen en karaffen en eenige duizenden andere artikelen rollen, schuiven of vallen naar bakboordzijde.

Sjuut! De driehonderd koffertjes, de achthonderd glazen en de duizend andere artikelen verplaatsen zich weer naar stuurboordzijde.

Bruisend vliegt het water langs ons raampje, de machine stampt, de golven beuken het schip.

Het eene oogenbbk zien wij slechts den hemel, waar donkere wolken elkander najagen, en voor een oogenblikje rust ons oog op de wit schuimende golven, en dan weder wordt ons raampje onder de golven bedolven —

Wij hebben onze bagage tamelijk goed gearrangeerd, maar toch hebben wij nog veel vergeten. Schuiers, kammen, zeep en borstels vliegen heen en weer over den kajuitsvloer alsof zij een record wilden slagen. Zij worden achtervolgd door een handtaschje, dat ontsnapt is, en mijn stalen „capintrunk" doet alle mogelijke moeite om onder de kooi vandaan te komen en in de algemeene pret mee te doen.

De gordijnen, de handdoeken, onze opgehangen kleeren bewegen zich statig, deftig en geruischloos gelijk spoken. Nu eens zijn zij tegen de wanden aangeplakt, alsof zij die nooit wilden verlaten, danverwijderen zij zich langzaam en trachten oogenschijnlijk, in strijd met alle natuurwetten, horizontaal van den muur af te hangen.

Het is een eigenaardig gezicht als je jas, die je

Sluiten