Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den tegenovergestelden muur hebt opgehangen, langzaam dien muur verlaat en aanstalten schijnt te maken om bij je in de kooi te komen. Het lijkt natuurlijk alsof de kajuit altijd loodrecbt blijft en alsof de kleeren,' niet leven bezield, onmogelijke positiën trachten aan te nemen.

Zelfs wij in onze smalle kooien kunnen niet rustig blijven liggen, maar glijden met het rollen van het schip heen en weer.

De practische Ier weet hier echter wel een middeltje tegen. Hij neemt twee kussens, en door een aan iedere zijde van hem te plaatsen, ligt hij in zijn kooi zoo vast als een sardientje in zijn doosje.

Ik pak mijzelf ook vast, maar aan slapen is met al dat geraas niet te denken. Ofschoon het ten strengste verboden is in de hutten te rooken, wagen wij het er toch op en vullen onze pijpen.

„De Eranschen zijn toch een stom volk", zegt "O'Reil op gewichtigen toon, terwijl hij vergeefs tracht rookringetjes te blazen.

„Hoe kom je daar nü weer in eens aan ?"

„Och, ik dacht net aan iets wat ik ereis gehoord heb. Het was op een schip in een storm, en in de hut lag in de-bovenste kooi een Engelschman en in de onderste kooi een Eranschmam

De Engelschman voelde zich plotseling onwel, maar had nog tijd, voor hij zich over den rand van zijn kooi boog, uit te roepen:

„Look out!" („kijk uit", bedoelende „pas op".)

De nieuwsgierige Franschman, - die dezen uitroep

Sluiten