Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'t Doet me lol", was zijn onverschillig antwoord; „ik wou maar dat ik ook dood was", en hij boog zich weer over de spoelkom.

„0'E.eil", zeide ik op ernstigen toon, „er wordt beweerd dat Noach in de ark zijn medereizigers wat trachtte op te vroolijken door hun die anecdote als „persoonlijke ondervinding" te vertellen. Noach was vóór mijn tijd, maar jij bent al de zesde, die mij .die anecdote, als waar gebeurd en oorspronkelijk', vertelt. Wemelen de zeeën van zulke jonge paartjes, overkomt hun toevallig allemaal hetzelfde ? of — zijn jullie alle zes leug —"

Sjuut! gaat het en de boot helt al meer en meer over, zoodat wij ons vasthouden om niet uit de kooien te rollen, en ons zelf angstig afvragen, of de boot de grap nu niet een beetje al te ver drijft.

„Dat was een „kanjer," " zegt O'Reil, „zeker een heel zware golf."

„Ik heb ook dikwijls opgemerkt, dat men in een storm niet altijd even sterk slingert. Somtijds heeft men tusschenpoozen van betrekkelijke rust en dan helt de boot weer in eens erg sterk over."

„Misschien is het de „tiende golf", oppert de Ier; „ik heb vaak gehoord dat iedere tiende of achtste golf, enfin, het komt er niet zoo juist op aan, grooter is dan de andere golven."

„Dat zou kunnen, maar dan moesten wij geregeld na iedere 'tien of acht golven meer overhellen, en dat doen wij niet. Ik zou eerder meenen, dat dit gebeurde als het rollen van het schip overeenkomt

Sluiten