Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de golven. Het schip zal denkelijk, evenals een slinger, altijd denzelfden tijd nemen om heen en terug te rollen. Rolt nu het. schip naar bakboord, terwijl de golf het naar stuurboord wil doen overhellen, dan werken die twèe krachten tegen elkander in en de een vernietigt gedeeltelijk de ander. Rolt het schip echter naar stuurboord en werkt de golfslag ook tegelijkertijd in die richting, dan vereenigen zich die twee krachten en helt het schip des te sterker over. —> Waarom gooit de kapitein geen olie op de golven ? Dan konden wij tenminste rustig slapen."

„Olie zou tegen het slingeren niet helpen. Men gebruikt olie alleen in een branding of bij zwaren storm, om te beletten dat de golven over het schip breken. Gooit men olie op de golven, dan verdwijnen de witte koppen en krullen de golven zich niet meer om, maar de. deining die het schip doet rollen, blijft even erg, al lijkt de zee op het oog kalmer."

„Ik heb nooit . goed begrepen, waarom olie de zee zou stillen."

„Ja, ik eigenlijk ook niet. Men heeft mij echter verteld, dat plaatselijke windvlagen de koppen op de golven vormen en ze doen ombuigen, en als men er nu olie op doet, schijnt de wind er minder vat op te hebben."

„Nu, ik ga trachten wat te slapen", zegt mijn hutmaat, terwijl hij zijn pijp uitklopt. „Draai jij het licht uit? — Al right! Good night!"

* * *

Als ik den volgenden morgen wakker word, is de storm nog niets in hevigheid verminderd. Na het

Sluiten