Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten tweede heeft men al zijn tijd noodig om zich vast te houden. Ik besluit dus om het vandaag maar uit te stellen, of schoon, er Engelschen zijn, die, onder welke omstandigheden ook, hun „morningtub" niet zouden willen verzuimen.

„O, die Engelschen zijn zoo vuil", zooals een Franschman opmerkte. „Verbeeld je, iederen dag hebben zij een bad noodig", en gelijk de Pharizeeër, dankte hij den hemel dat hij niet was gelijk zij. waren.

Men vertelt van een van de „hervormerspartij" te Johannetburg dat, toen er gedurende een droogte aldaar geen water te krijgen was, bij groote hoeveelheden spuitwater opkocht en -daarin zijn bad nam. In de „goudstad" zal het op de kosten wel niet aankomen en zoo'n spuitwaterbad (zonder suiker natuurlijk) moet wel frisch zijn.

„O'Reil, je mag je wel wat haasten, in 10 minuten gaat de ontbijtbel."

„'t Kan mij niet schelen. Ik blijf nog wat liggen — heb toch geen trek in ontbijt."

„Zoo, jongejuffrouwtje, geen trek in eten? Ik geloof bepaald dat jij bang bent voor zeeziekte."

„Dat niet. Maar je kan nooit weten — in ieder geval vind ik het veiliger om maar niet in het eetsalon te komen, tenminste nu nog niet.'"

„Nu, ik merk er niets van. Ik voel me juist heel lekker en heb honger als een paard."

Sluiten