Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo gedacht, zoo gedaan, en ik ga door de salons naar de rookkamers, want buitenom over het dek kan ik er niet komen, dat schijnt mij een beetje al te natte, om niet te zeggen gevaarlijke onderneming toe.

Het is toch bijzonder ongezellig op schip, met stormweer. Men beeft alles wat men maar sluiten kan, gesloten, en in de hutten brandt reeds het electrisch licht. Het schip is eenzaam en doodsch, de salons, de muziekkamer verlaten, van de dames geen spoor, zelfs Miss Tony is er niet om mij op te vroolijken.

Ik vlucht naar het rooksalon.

De rookkamer valt meê. Het is daar bepaald gezellig en „cósy." *) Alles is dicht, het electrisch licht brandt en een blauwe rookwolk valt het vertrek.

Er zijn er niet veel in de rookkamer, slechts een stuk of acht, maar het is de keurbende. Gemakkelijk languit liggen zij op de sofa's en stoelen, een whiskey soda aan de eene zijde, een „tobacco-pouch" aan de andere, op de knieën een' ongeopend boek en tusschen de tanden de onafscheidelijke pijp.

Ziet men den Engelschman ooit zonder pijp?—ik geloof van niet. En zij rooken niet de pijp omdat de sigaren zoo duur zijn, want zelfs op het vasteland, in Holland b.v., waar de tabak (!) groeit, prefereeren zij hun korte pijpje en de zware, eenigszins zoete tabak.

Nu heb ik opgemerkt dat men heel gauw verslaafd

#) Ik geloof niet dat er voor dit typisch Engelsch woord een Hollandsche uitdrukking bestaat, die het geheel weergeeft.

W.'M.-S.

Sluiten