Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft het schip toch drjiven, en zelfs als de" machine onklaar geworden is, kannen zij onder een paar noodzeilen nog zoolang op de baren blijven dobberen, totdat de een of ander ze oppikt, maar bij stil weer stoot je op een blinde rots en in een paar minuten is het groote schip met honderden opvarenden in de golven verdwenen".

„Ik kan me maar niet begrijpen, hoe een modern schip zoo plotseling zinken kan, want ze zijn toch alle van waterdichte schotten voorzien, en als een lek gestooten wordt, dan kan toch maar éen compartiment zich met water vullen en de overige compartimenten kunnen het schip dan drijvende houden."

„Ja wel, volgens je theorie kan een schip nooit zoo eensklaps onder de golven verdwijnen, maar in werkelijkheid gebeurt het maar al te dikwijls, en die waterdichte schotten schijnen al bitter weinig te helpen. Misschien zou het beter zijn, als die schotten in éen stuk tot aan het eerste dek doorliepen, maar dat zou te lastig zijn. Daarom worden er in die schotten zware jjzeren deuren aangebracht, die wel is waar doelmatig en gemakkelijk gesloten kunnen worden, maar als het er op aan komt, blijven die deuren open en dan helpen de schotten natuurlijk niets."

„Dat is zoo, kapitein, dan zou zoo'n schip zich toch langzamerhand vullen; maar hoe verklaart u het als een schip op een klip stoot en dan bijna plotseling in de diepte verdwijnt?"

„In dat geval", meent de zeeman, „kan het gebeuren dat het schip over of langs een scherpe rots schuurt

14

Sluiten