Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en operj gereten wordt en in dat geval vullen zich natuurlijk alle compartimenten bijna gelijktijdig en dan helpen de schotten niets." (*)

„Ik heb eens hooren beweren dat, als een schip op een heele diepe plaats zinkt, het den bodem niet bereikt, maar op een zekere diepte blijft zweven door den grooten druk van het water."

, Dat is gewoon onzin, even goed als dat men beweert dat sommige diepten niet te peilen zijn, omdat het lood niet dif per wil zakken. Het water is feitelijk onzamenpersbaar en is daarom op alle diepten even zwaar — of het diepe zeewater moest een aanzienlijke hoeveelheid meer zouten bevatten, wat niet het geval is, daar het water door stroomingen enz. voortdurend circuleert. Daarom zal ieder voorwerp dat tot onder de oppervlakte zinkt, voort blijven zinken tot dat het den bodem bereikt. Men moet natuurlijk de stroomingen in aanmerking nemen en deze zijn het ook die het diepzee peilen zoo moeielijk maken.

„Maar kapitein, hoe verklaart u dan dat het zooveel gemakkelijker zwemmen is in heel diep dan in betrekkelijk ondiep water?"

, Verklaren? Dat verklaar ik heelemaal niet. Of'men in 6 voet of in 6000 voet diep water zwemt, dat kan niet het minste onderscheid maken. Allemaal verbeelding. In zeewater zwemt men gemakkelijker dan in rivierwater, maar dat komt dood-een-

*) Zon dit met de Drummond Castle het geval zijn geweest?

Sluiten