Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glinsterende witte streep nog achter zich latende.

Maar de bries hindert ons niet. De hevige deining, „ground swell", die het schip deed rollen en slingeren, is verdwenen en die kleine bruisende golfjes, die zoo nijdig komen aanzetten, hebben op onze groote boot geen invloed en wij varen voort op effen kiel.

Van ochtend bet de kapitein de zeilen hijschen en de passagiers volgden de werkzaamheden met het grootste belang. Op een sehip wordt men zoo zelden verwend wat nieuwtjes betreft, gebeurt er betrekkelijk zoo weinig, dat men in alles een levendig

De zeilen geleken ons groot toe — reusachtig groot, maar toen wij den kapitein de opmerking maakten, dat wij nu wel veel gauwer zouden varen, zeide hij op minachtenden toon:

„Wat! zeilen met die vodden, 't zijn maar zakdoekjes, 't Zal mooi zijn als het een kwart knoop per uur verschil maakt."

't Is ook waar, in vergelijking met zoo'n groote boot zijn die twee zeilen slechts zakdoekjes. Hun doel is dan ook niet om zooveel sneller te varen, maar meer om het schip vaster te doen liggen.

Sluiten