Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geholpen door uw verbeelding, nog niet het minste ziet.

Maar eindelijk ontdekken wij óók land, al komen wij wel een beetje laat met onze ontdekking.

Boven den horizon is een heel flauw grijs streepje waarneembaar. Eerst dachten wij dat het een klein wolkje was, maar nu wij eenmaal weten wat wij zien moeten, zien wij het duidelijk. Het is land, hét eerste land dat wij gezien hebben, sedert wij de kust van Engeland uit het oog verloren.

Het is zes uur 's avonds als wij voorbij de beroemde rots van Gibraltar stoomen.

In mijn „voorwoord" heb ik den lezers beloofd, dat ik hun noch geographische, noch historische lessen zou geven, doch met een lichte canserie (laat ons hopen, een niet al te vervelende) de reis om de wereld maken. Daarom heb ik mij voorgenomen, om slechts neer te schrijven wat ik mij herinner, en ik vermijd zorgvuldig om boeken te raadplegen, interessante feiten te laten herdrukken of gegevens te verzamelen.

Misschien is er iets onzamenhangends in mijn verhaal, misschien dwaal ik hier en daar nogal af: maar waarom zou ik het niet doen. Ik schrijf neer wat mij op het oogenblik in de gedachten komt, en als mijn gedachten afdwalen, kan ik het niet helpen. Dit systeem van mij om zoo onsystematisch te werk te gaan, niet „de nieuwste bronnen" te raadplegen, doch slechts mijn eigen indrukken weer te geven, heeft natuurlijk ook een nadeel, en dat merk ik, nu wij voorbij Gibraltar stoomen.

Sluiten