Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wedden konden, en dit was het aantal knoopen, dat het schip per dag aflegde. Dit noemt men een „sweepstake", en ik geloof niet dat er een mailboot onder de Engelsche vlag vaart, waarop niet dagelijks een „sweepstake" gehouden wordt.

Reeds den eersten dag dat men in volle zee is, wordt er door eenige passagiers die meermalen gereisd hebben, een „sweepstake" op touw gezet.

Zijn er nu vijftig passagiers die er aan wenschen deel te nemen, dan stelt men eerst vast, wat zoo ongeveer de gemiddelde afstand is, dien de boot in de 24 uren doorloopen kan. Voor de P. & O. booten zou dit b. v. 350 knoopen zijn.

Men maakt dan 50 loten en nummert die van 325 tot en met 375, en nadat men de namen van alle passagiers op heeft geschreven en bet inleggeld (gewoonlijk 1 dollar per lot) geïnd heeft, neemt de verloting een aanvang en krijgt ieder medespelende een nummer.

Dit heeft plaats in den namiddag, en den afgelegden afstand weet men eerst den volgenden dag om 12 uur.

Maar 's avonds na het diner heeft in de rookkamer het meest interessante plaats, namelijk: de verkoop bij opbod van de loten.

De loten worden nu namelijk aan de meestbiedenden verkocht, en deze verkooping geschiedt op een eigenaardige manier. Koopt men b.v. bij opbod een lot voor $ 10, dan moet men $ 20 betalen. Hiervan krijgt de passagier, die het lot 's namiddags ge-

Sluiten