Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machines langzamer werken, de machinist heeft henv verteld dat ze kolen moeten sparen, het zou hem niets verwonderen als er zware mist kwam, enz. enz.

En als hij eindelijk liet allerlaagste nummer verkoopt, dan schildert hij den toestand zoo treurig, dan spreekt hij van stormen, mist, averij aan de machine, wordt zóó zwartgallig, zóó onheilspellend, dat de oude dames angstig worden.

Zoo'n sweepstake brengt heel wat opwinding te weeg aan boord, en als de machine om de een of andere reden even stopt of er komt mist opzetten, dan kan men aan de gezichten van de passagiers al zien, of zij tot het syndicaat van hooge of van lage nummers bebooren.

Toen ik van Canada den Atlantiscben Oceaan overstak, waren er toevallig bijna allemaal nieuwelingen aan boord en nam ik op mij, een sweepstake te organiseeren. De oude dames, die mij op mijn gezicht vertrouwden, gaven mij gewillig haar inleggeld, nadat ik ieder afzonderlijk beloofd had, dat ik haar zon laten winnen.

Het toeval, waarmee ik nog al dikwijls overhoop lig, wilde echter dat een zeker persoon die niemand aan boord kon uitstaan, den prijs won.

Iedereen gaf mij er de schuld van, net alsof ik het kon helpen. Ik werd met verwijten overstelpt, de oude dames vroegen mij haar geld terug, omdat zij niet hadden gewonnen, en ik heb het niet meer gewaagd, op die boot een sweepstake te organiseeren.

Wij zijn van ochtend te Brindisi aangekomen en

15

Sluiten