Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het schip wacht nu op de reizigers die met de „Overland-mail" van Londen komen.

De aansluiting van de Overland-mail met de boot is een groot gemak. "Wil men b.v. de onstuimige reis door de Baai van Biscaye vermijden, of wil men nog een week langer in Londen blijven, dan gaat men over land en, ofschoon deze reis vrij wat duurder kost, maken er toch zeer vele passagiers gebruik van.

De trein, die ook de honderden mailzakken medebrengt, wordt van avond tegen acht uur verwacht, dus hebben wij den geheelen dag om ons in Brindisi te amuseeren. Brindisi, zoo redeneerde ik, ligt in Italië en Italië is mooi, daarom zag ik reeds met genoegen ons oponthoud in Brindisi te gemoet.

Maar als iets mij teleurgesteld heeft, dan is het Brindisi geweest. Er was niets te zien en nog minder te doen. Ik geloof dat de Engelsche mail Brindisi heeft gekozen om ons bet afscheid van Europa zoo licht mogelijk te maken, en zij heeft een goede keuze gedaan.

De indruk, dien de plaats bij mij heeft nagelaten, is een lange straat met een spoorwegstation aan het eene einde. In deze straat heeft men derde-rang café's en winkels, waar men voornamelijk gesneden cameo's, koralen en mozaïek-werk kan koopen.

Ofschoon aan de zee, schijnen de inwoners voor een uitwendig gebruik van water een even grooten afkeer te koesteren als de Chineezen, en de zoo hooggevierde Italiaansche schoonen, waar ik al dagen lang op gevlast had, schenen zich bij mijn aankomst

Sluiten