Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bal en dan schiet zijn queue vooruit gelijk een torpedo met een driedubbele lading er achter.

De bal snort over het biljart, huppelt als een vogel over de kuiltjes, beschrijft alle mogelijke geometrische figuren en als hij eindelijk tot rust is gekomen, wordt door de ooggetuigen geconstateerd, dat hij eenmaal mijn bal en driemaal de roode geraakt heeft. Hij heeft dus een carambole gemaakt. Maar hierbij komt nog dat het een zakken-biljart is en als wij het slagveld overzien, bemerken wij dat mijn witte bal ergens in een zak verdwenen is. Dat is dus vier punten voor mijn tegenpartij.

„Je zou zoo zeggen dat die stoot een „Anke" (beest) was," opper ik sarcastisch.

„Warempel niet," zegt mijn tegenstander. ,Jk heb hem zoo bedoeld,"

En de grinnikende inboorlingen die zich als de kritiek hebben opgeworpen, zeggen : „Mooi gespeeld."

Mijn stooten zijn natuurlijk allemaal mis, maar de andere raakt altijd wat. Nu loopt er eens een bal bij ongeluk in dezen zak, dan in genen, en als zijn bal niet in een zak valt, dan loopt hij net zoolang het biljart rond, totdat er een carambole van komt.

Mijn tegenstander komt mij langzamerhand al meer en meer vóór; dat kan mij minder schelen, want ik noem het geen biljarten. Wat mij echter het meeste ergert is, ais hij, overmoedig geworden door zijn succes, mij raad begint te geven, hoe ik moet spelen.

Wij gaan allemaal naar het station om den trein

Sluiten