Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel een paar emmers van dit goedje kan drinken, kan men begrijpen dat de „wine-bill" oploopt.

Op de Fransche mail daarentegen kan men den geheelen dag „lemonsquash" ad libitum krijgen, en ook de tafeldranken zijn vrij en worden met kwistige hand verstrekt.

Op een reis die ik met de Fransche mail maakte, zat een oude Franschman naast mij, een groot liefhebber van wat hij een „gloria" noemde.

Bij de koffie kreeg namelijk ieder passagier een glaasje cognac. Nu dronken toevalkg de buren en overburen van onzen Franschen vriend niets bij hun koffie, de cognac werd echter toch gebracht. De Franschman verzamelde dan zoo'n stuk of vier glaasjes ervan om zijn „gloria" te maken.

Eerst goot hij heel voorzichtig langs een lepeltje een glaasje cognac in zijn koffie, maar zoo, dat de cognac boven op bleef drijven. Dit werd aangestoken en als het uitgebrand was, deed hij er nog een paar glaasjes bij. Hij noemde het „koffie met cognac", maar „cognac met koffie" was juister geweest.

Op de Fransche mail hebben de IIde klas-passagiers hetzelfde recht op het geheeledek als der I<to klas; zij hebben ook dezelfde bad- en waschkamers, en het eenige onderscheid is, dat zij een apart eetsalon hebben en geen gebruik mogen maken van de I»te klasse rookkamer.

Men kan de lange reis naar de tropen maken en dan zou men nog niet weten, of een zekere pas- •

Sluiten