Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze havenplaats heeft de beroemde beruchtheid om te zijn de slechtste plaats op de wereld.

„Port-Saïd," als gij dien uaam hoort, dan komen u in gedachten al de zonden, die de menschen ooit bedreven hebben of nog bedrijven zullen.

„Port-Saïd," waar het Oosten de hand reikt aan het Westen, de oude beschaving aan de nieuwe beschaving en waar men van beiden het slechte vereenigd heeft en zoo een resultaat heeft verkregen, zijne satanische majesteit waardig.

„Satan never troubles to visit Port-Said: he knows they are all bis", t) is een bekend gezegde en Satan zorgt wel dat het plaatsje hem eer aandoet.

Men beweert, dat de slechtste menschen van de geheele wereld eindelijk toch in Port-Saïd terecht komen, doch daar wij de wereld omreizen om het mooie te zien en onze begrippen in een goede richting te ontwikkelen, zullen wij bij ons bezoek te Port-Saïd steeds één oog dichthouden en met het andere de zaken slechts oppervlakkig beschouwen, zonder te veel te willen zien.

Op straten een bont gewriemel van allerlei Oostersche typen en daartussohen Buropeesche vreemdelingen. De zonen van Albion overal kenbaar aan iets „je ne sais quoi"; de Duitscher met zijn goedig gezicht, met een hoed die direct zijn oorsprong verraadt, met een mooie das zoo mogelijk met bloemetjes geborduurd, in hem vergist men zich niet; de Fransch-

t) Satan bekommert zich niet om Port-Saïd. Hij weet wel dat alles daar het znne is.

Sluiten