Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

▼oor den reiziger open of hij nu al op middag of middernacht komt, want zoodra de aankomst van een mailboot bekend is, wordt het concert bijeengeroepen.

Na ieder stukje muziek dat er gespeeld wordt, gaat een van de dames met een bakje rond, en daar men gewoonlijk een van de knappere hiervoor uitkiest, brengt de collectie vaak heel aardig op. Gedurende de pauzen zijn deze dametjes, die haar Duitsch dorpje verlaten hebben om in Port-Saïd fortuin te maken, niet ongenegen op de gezondheid van den vrijgevigen vreemdeling te drinken.

Dan heeft men nog de speelzalen, waar men gelegenheid heeft, aan hazard-spellen, „rouge et noir" en dergelijke, deel te nemen.

Men zegt dat het spel een uitvinding van den duivel is. In dat geval toont hij zich een goed vader en beschermt zijn kinderen, want op het juiste oogenblik keert hij het geluk altijd tegenover den vreemdeling, die van zijn overtollig aardscbe slijk ontlast, moet worden. Men wint wel ereis kleine sommen in het begin, maar als men, overmoedig geworden, hooger begint te spelen, dan verandert het geluk.

Er zijn altijd een paar menschen die hoog spelen en veel winnen, maar het schijnen mij bekenden van Port-Saïd te zijn — een soort lokvogels.

Ofschoon de passagiers echter zelden winnen,, hebben de scheepsofficieren, zoo zij in uniform verschijnen, altijd meer geluk. Hoe bet komt, waag ik

Sluiten