Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gedeelte, waar de inboorlingen wonen, totdat wij voor ons de zandvlakte zien met eenige verspreide Arabische tenten. Daar de mail weldra vertrekken zal, keeren wij naar boord terug en nemen geen notitie van de fluisterende invitaties, ons door de inboorlingen gedaan om iets „heel interessants" te komen zien.

Wij schudden het zand van Port-Saïd van onze voetzolen en ademen weder een reinere lucht in, als wij „half speed" door het Suez-kanaal stoomen.

Men kan in weinige woorden het Suez-kanaal beschrijven; iu het midden water met schepen er op, aan de kanten zand met niets er op. En toch is de vaart door het kanaal interessant, niet alleen door de vele schepen, die men er ontmoet, maar ook door de gedachten die opgewekt worden, als men denkt aan het belang van dezen waterweg voor den handel van Oost en West.

Het idee om door de woestijn een kanaal te graven en de Eoode Zee met de Middellandsche Zee te verbinden, is reeds zeer oud. Zelfs weet men dat er vroeger, ten tijde van Oleopatra, zoo'n kanaal bestaan heeft, maar alle sporen daarvan zijn reeds lang verdwenen, het zand heeft alles vereffend.

Uit een technisch oogpunt beschouwd, was het graven van het Suez-kanaal een betrekkelijk eenvoudig werk, en toch heeft zelden een werk met meer moeielijkheden te kampen gehad dan het Suez-kanaal,

Sluiten