Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd de reis naar Bombay van 100 dagen tot 28 dagen verkort.

Lord Beaconsfield deed toen een ding, waarvoor de gekeele Engelsche natie hem dankbaar is: hij kocht namelijk de Egyptische aandeelen, zoodat Engeland tegenwoordig de grootste aandeelhouder is. En dat moet ook zoo zijn, want er is geen natie die zooveel belang bij het kanaal heeft als Engeland.

Aan Frankrijk zal altijd de eer blijven, het werk uitgevoerd te hebben, maar men behoeft geen profeet te zijn om te voorspellen, dat langzamerhand het kanaal geheel en al onder Engelschen invloed zal komen. In '83, toen er oneenigheden bestonden tusschen de Britsche reeders en de Suez-kanaal-Maatschappij, vormde men in Engeland reeds het plan om een tweede, een „Engelsch" kanaal te doen graven, doch gelukkig werd deze twist door de Lesseps bijgelegd en werd besloten, het oude kanaal te vergrooten.

Als men de tegenwoordige politiek van Engeland in Egypte gadeslaat, dan merkt men wel, waar Engeland heen wil. Het Suez-kanaal moet worden een Engelsch kanaal door Engelsch grondgebied. Engeland zal wel is waar Egypte nooit annexeeren, dat was de oude methode, maar tegenwoordig neemt Engeland zoo'n streek onder zijn „bescherming." Feitelijk is het hetzelfde als annexatie, maar het klinkt beter. *

* *

De tegenwoordige breedte van het Suez-kanaal is niet voldoende voor twee elkander passeerende

Sluiten