Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atoomschepen en daarom heeft men iedere vijf mijlen een „gare" of uitwijk-plaats, waar men nu en dan moet wachten om de terugkeerende schepen te laten passeeren.

De schepen worden door het kanaal geloodst, net als de bewakers van een oud kasteel de bezoekers naar buiten rondleiden... in partijtjes.

Alles gaat hier op de beurt, de eerstgekomene ■wordt het eerst geholpen, met één uitzondering, dat de Fransche mail altijd den voorrang heeft en men zooveel mogelijk haar een ongehinderden doortocht geeft. fi|De vaart door het kanaal is nog al gezellig, wegens het groote aantal schepen die men bijna rakeling» passeert. De voorbij stoomende mailbooten salueeren, door driemaal met de vlag te strijken, en de passagiers roepen elkander „good luok" toe. ^Wachtende in een „gare" stoomt ons de Duitsche mail voorbij. De vlaggen zinken als plotseling een welbekende melodie ons van den Duitschen bodem tegemoet klinkt. Het is „God save the Queen" en met geestdrift juicht men die klanken toe.

Hoewel de Engelschen geen muziekkorps aan boord hebben en zich aan „die Wacht am Rhein" niet durven wagen, beantwoordden zij de beleefdheid van de Duitschers met een luid:

For they ara jolly good fellows,

For they are jolly good fellows,

For they are jolly good fe—e—ellows

Which nobody ean deny.

De melodie van deze poëtische uiting is bijna even mooi als de woorden, maar het is het liedje

Sluiten