Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarmede de Brit zijn toppunt van goedkeuring' te kennen geeft. Het is een parallel van het schoone Hollandsche lied, waarin de gevierde verzocht wordt om in een „harington" te gaan leven.

Op de Duitsche mailboot heeft men een vrij goed muziekkorps samengesteld uit de stewards. Ik meen dat men op de Duitsche boot dan ook geen steward aanneemt, tenzij hij het een of ander instrument bespelen kan.

. Wanneer men nu op volle zee of in het kanaal de Duitsche mailboot ontmoet, dan klinken deruischende accoorden zeer schoon over het water henen, maar ik geloof dat, als men altijd muziek aan boord beeft, het een geval van „toujours de perdrix" wordt. Op de Engelsche booten had men vroeger ook een muziekkorps, maar toen de passagiers een honderd en drie en twintig maal bet „God save the Queen" haddeu moeten hooren, bezweek bun vaderlandsliefde, sloegen zij aan het muiten en dreigden het geheele orkest met muzikanten en al over boord te gooien. &» „I want to kat when Fm at dinner," bromde een knorrige oude Brit tot mij. „I don 't want to listen to a bally german ban."

Hij beklaagde zich dat hij door de muziek te sentimenteel gestemd werd en dan niet genoeg eten kon.

Het is een snikheete dag, echt tropisch weer, terwijl wij door het Suez-kanaal stoomen. De overgang van temperatuur is ook nog al snel geweest! In de Middellandsche zee vonden wij het behaaglijk zoel

Sluiten