Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „kummerband" is typisch Indisch. Het bestaat uit een stuk zijde (met bonte figuren bewerkt), zoowat drie meter lang en een halve meter breed. Wil men dit kleedingstuk aandoen, iets dat nog al oefening vereischt, dan vouwt men eerst den kummerband langs de lengte in vieren, zoodat men nu eén heel langen dunnen band verkrijgt.

Deze gebeele lengte windt men nu stijf om zijn middel om en om, en bevestigt dan het einde eenvoudig door het er tusschen te steken.

Het doel van den kummerband, die door sommigen ook 's nachts gedragen wordt, is om de maagstreek warm te houden en tegelijkertijd doet hij den dienst van een gordel.

Vele van de dames dragen dichte blauwe voiles, om de • teere huid tegen de stekende zonnestralen te beschermen. Is men op volle zee, dan brandt de zon zoo niet, ook is de zeelucht vochtiger, maar hier in het" kanaal schijnt de zon bijzonder veel kracht te hebben. Dit komt deels door de droge lucht en deels door de terugkaatsing van de- stralen op het witte zand.

Vroeger viel ê£ in deze woestijn nimmer regen, doch het kanaal heeffc. aelfs op het weder zijn invloed laten, gelden. • Toen kort na de opening een stortregen plaats bad, begrepen de woestijnbewoners er niets van en dachten dat hun laatste uurtje geslagen had ; nu zijn zij er langzamerhand aan gewend geraakt.

Wij hebben m het kanaal ook zoo'n zondvloed meegemaakt. Niet zoo'n geniepige Hollandsche

Sluiten