Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regen, die een geheelen dag stil en schuchter neervalt, alsof hij bang was dat indien hij het te bont ^raaakte, de menschen zich bij het Meteorologisch -Instituut over hem beklagen zouden, maar zoo'n echte tropische stortbui, die schijnt te zeggen: „ik doe het niet dikwijls, maar als ik het doe, dan doe ik het ook goed" en je even onverwachts op het lijf komt als een belastingbiljet.

Zand overal, zand zoover het oog reikt, geen boom, geen sprietje • groen, niets dan zand, mnl zand. En zoo'n idee van droogte geeft mij het Suez-kanaal dat ik al 5 tumblers „Lemonsquash" gedronken- heb en mij, niettegenstaande dien plas van zoet en zuur, nog even droog gevoel als de woestijn.

Men is druk bezig het kanaal te verbroeden; want men wil het over de geheele lengte even breed maken als nu bij de „gares" het geval is, zoodat schepen elkander overal zullen kunnen laten passeeren. Al het werk geschiedt machinaal, reusachtige baggermachines met een eindelooze rij emmers en een langen stalen arm (a jour bewerkt, gelijk onze beruchte Amsterdamsche telephponpaïen), die zich dreigend over de woestijn uitstrekt, liggen hier-eh daar aan den oever vastgemeerd. „Het is toch merkwaardig", zegt O'Reil die naast mij staat, „hoe de mensch de natuur aan banden legt en als slaaf voor zich werken laat. Kijk nu zoo'n baggermachine eens. Een beetje steenkolen, een beetje water, en hij doet het

17

Sluiten