Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partijtjes door het kanaal geloodst en die er het eerste aankomen, gaan voorop. In het kanaal mogen de booten elkander niet passeeren en als .er een langzame boot vóór is, moet alles langzaam varen.

Doch op de groote watervlakte van de Bittere Meren, daar heeft men ruimte, daar stoomt men „full speed," daar tracht men elkander in te halen, te passeeren.

De vaart over die meren is dan ook een formele race. De passagiers zijn opgewonden, de kapitein is opgewonden, en zelfs de machinisten, die toch niets van de race kunnen zien, zijn ook opgewonden en doen alles, om zooveel mogelijk kracht uit de machine te verkrijgen.

Verscheidene stoombooten zijn wij reeds gepasseerd, maar in de verte is nog een groot stoomschip, dat ons voor is. Het is een veel langzamere boot dan de onze, maar zij heeft een grooten voorsprong op ons en zoo zij slechts den mond van het kanaal kan bereiken vóór ons, zoo moeten wij steeds achter haar blijven.

Full speed doorklieven wij het water, maar de andere boot is ook niet van plan, om zich zonder strijd overwonnen te geven. Zij stookt uit alle macht en haar schoorsteenen spuwen zware rookwolken uit, een lange zwarte streep over het blauwe meer vormende.

Op ons dek heerscht groote drukte en alle kijkers zijn op het groote zwarte schip vóór ons gericht.

Sluiten