Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als wij na het dmWJlveder op dek komen, aanschouwen wij een heerlijk tooneel.

De zinkende zonne heeft met haar rose-töoverstaf de dorre zandbergen in eeii zee van kleur herschapen, fantastisch teekenen zich hare grillige vormen tegé* den diep blauwen avondhemel af, fantastisch kleurt* hem het dalende licht in de zachtste schakeeringen van geel en rood.

' Hier een bergtop van het teederste rose in een <liep rood overgaande, daar weder oranje wegsmeltend in geel, terwijl de zwarte nachtschaduwen in de valleien de kleuren des te sterker doen spreken.

En over de vlakte trekken stille, spookachtige karavanen, Arabieren en kameelen, lange schaduwen 1 afwerpend.

Heerlijk schoon van kleur is de woestijn in het stervende zonnelicht en als een zacht waas koftien ons lang verdwenen tooneelen voor den gee^E Door deze woestijn trok Abraham 400Ó jaar geleden, in dit land verrichtte Mózes zijne wonderen. Over deze zandvlakten marcheerden zegevierend de Perzische, de Grieksche, de Romeinsche legers, en in verbeelding zien wij de trotsche macht van Pharao, zijn krijgslieden, zijn strijdwagens verzinken in de snel opkomende golven van de Bittere Meren

Vroeger, toen de schepen slechts met daglicht door het kanaal konden stoomen, duurde de tocht 55 uren; later, toen het kanaal veel verbeterd was,

Sluiten