Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit hangt vooral veel van den wind af. Stoomt men b.v. tegen den wind in, dan heeft men een briesje die het schip afkoelt, maai stoomt men met een wind mede, die zoowat dezelfde snelheid als het schip heeft, dan wordt de toestand bijna ontrithoudbaar. Ik heb gehoord dat men wel eens is genoodzaakt geweest om terug te stoomen, ten einde zoo doende ten minste een beetje frissche lucht te krijgen.

Op zee is het leven op den eenen dag bijna precies hetzelfde als op den anderen dag, en of het nu al Maandag of Zaterdag is, dat maakt hoegenaamd geen verschil. Doch wij zouden niet op een Engelsche boot en onder Engelsche passagiers zijn, als er niet voor één dag een uitzondering op dien regel gold, en die dag is de Zondag. De Zondag is al een heel oude instelling en ik geloof dat de mensch nog ternauwernood iets had uitgevoerd, toen hij al den eersten rustdag kreeg.

Nu heeft de mensch in den loop van eeuwen alles willen veranderen en ook heel veel veranderd, maar het recht om op den zevenden dag te mogen luieren, wil hij zich niet laten ontnemen, en ik ken heel veel menschen, wien het erg spijt dat de wereld niet in twee gedeelten geschapen is: b. v. met een pauze na den derden dag.

Doch voor hetgeen gebeurde vóór de mensch er was, mag men den mensch niet aansprakelijk stellen, en

Sluiten