Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzocht om te zien of al wat noodig is, er in is, en dan hijsoht men ze buiten boord om zich te overtuigen, dat alles gemakkelijk werkt.

De Zondagsche inspectie is afgeloopen en met genoegen is geconstateerd, dat er niemand van de bemanning verloren of „verdonkeremaand" geworden is. De pasagiers, daar bekommert de Maatschappij zich niet zoo om, die hebben toch al hun passagegeld betaald en moeten maar zelf zorgen, dat men ze niet verliest.

In ieder geval worden wij niet op een rijtje geteld.

Daar luidt de bel „tingelingebng" om de godsdienstigen ter kerke te roepen. Het is wel niet zoo statig als het zware „ding dong — ding dong", dat op dit uur van alle torenklokken in het moederland weergalmt, maar de geheele godsdienstige oefening op zee mist dan ook die uiterlijke kenteekenen van plechtigheid.

Met het nijdig „tingelingeling" van de etensbel roept de „steward" ons ter kerke in de — eetzaal.

„Divine Service is to be held on board the Company's ships every Sunday — if omitted, the reason is to be stated in the Log Book" (t), zoo luidt het voorschrift en daaraan houdt men zich stipt.

(t) Godsdienstoefening moet gehouden worden aan boord van de schepen- van de Maatschappij iederen Zondag — in geval dit niet plaats heeft, moet de reden ervan in het „log" genoteerd worden.

Sluiten