Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

They, that go down to the sea in ships, and ocenpy their business in great waters:

Their men see the works of the Lord and his wonders of the deep. (*)

Confitemini Domino, "Psalm "fiÉvTr*" '

Wij zijn voorbij Perim gestoomd en het is reeds schemering als wij het anker in de buitenhaven van Aden laten vallen.

Perim is een rots in de Roode Zee, het is Brjtsch grondgebied en wordt verdedigd door — 12 man en een officier.

Het perfide Albion heeft Perim natuurlijk

gestolen, maar op een typische manier. Ik heb het ergens gelezen of het in de rookkamer gehoord, dat weet ik niet meer, maar zoover als ik mij herinner gebeurde het op de volgende wijze.

Te Aden verscheen een Fransch oorlogsschip en de Fransche officieren werden door hun Britsohe collega's „gefuifd." Gedurende de festiviteiten vroeg men hun zoo terloops, wat zij er kwamen doen en wat hun bestemming was, maar dan werden de Fran schen heel geheimzinnig en gaven slechts ontwijkende antwoorden.

Later op den avond echter, toen de wijn hnn tongen wat losser had gemaakt, liet een der officieren

(*) die afzakken naar de zee in schepen, en wier werkkring op de groote wateren is.

Die mannen zien de werken van den Heer en de wonderen van de diepten.

Sluiten