Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een triomf van de ingenieurs, en die gedurende de weinige malen dat het er regent, een voldoende hoeveelheid verzamelen, om hef stadje steeds van het noodige water te voorzien. En dat het aanleggen van deze reservoirs geen kinderwerk was, kan men nagaan, als men bedenkt dat het te Aden som& slechts éénmaal in de vijf jaren regent.

Wij hebben echter geen tijd en geen gelegenheid om de reservoirs te bezoeken, en een bezoek aan het voorstadje is de moeite niet waard.

Maar de inwoners, die aan de touristen hun beste klanten hebben, doen zooals wijlen Mohammed deed, toen hij dat bekende lastige geval met dien berg had — komen wij niet naar hen, dan komen zij naar ons,en weldra is het dek overstroomd met inlandsche kooplieden.

Hun hoofd-koopwaar is struisvOgelveeren. Wat Colombo is voor glazen robijnen, wat Malta is voor onecht „Malteser kant," dat is Aden voor aan elkander genaaide struisvêeren.

Men koopt prachtige groqte vêeren, maar als men ze later nauwkeurig onderzoeken gaat, dan bemerkt men dat de sluwe inboorling heel kunstig verscheidene veeren tot één vereenigd heeft, en zóó," dat men het niet opmerkt.

Om het schip heen krioelen honderden bruine figuren in het water, onder een aanhoudend geroep van „Dive for a penny, sah!" Gooit men dan een muntstuk in het water, dan duiken zij het na, en ofschoon er dikwijls onder water om gevochten wordt, gaat bijna nooit een muntstuk verloren.

Sluiten