Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar behalve het borrelende water was er niets te zien.

Ik beloofde aan Miss Tony dat zoodra hij weer boven kwam, ik hem na zou duiken en vangen, maar of wij al keken en keken, de jongen was en bleef verdwenen, waar ik, tusschen twee haakjes, de goden hartelijk dankbaar voor was, want ten eerste had ik hem toch niet kunnen vangen, en ten tweede had ik ook niet het minste plan om het te probeeren.

Daar dat zwarte goedje echter onmogelijk verdrinken kan, zal hij wel onder de boot doorgezwommen zijn en zich onder de krioelende • massa aan de andere zijde gemengd hebben.

Hijgend en nijdig blazend ligt een klein stoombootje ons ter zijde. Men is bezig de mailzakken er op over te laden, en straks zal het de Indische post en de passagiers, voor Bombay bestemd, overbrengen naar de P. en O. mail, de „Assam."

De Engelsche mail heeft één hoofdlijn en twee vertakkingen. De hoofdlijn gaat van Londen naar Australië en op die route kan men de geheele reis met betzelfde schip maken. Te Aden correspondeert er een mailboot voor Bombay, en te Colombo moet men gewoonlijk overstappen op de booten van de Chineesche vaart. Deze laatste gaan door tot Yokohama. De beste booten loopen van Londen naar Sydney, met de minder goede moeten de passagiers naar China en Japan zich tevreden stellen, terwijl ook

Sluiten