Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lijn Aden—Bombay stiefmoederlijk behandeld wordt.

De „Assam" is wel is waar zoo'n kleine boot niet — een drieduizend ton — maar als wij haar met een bezoek vereeren, steekt zij, wat inrichting, salon etc. betreft, zeer ongunstig bij onze boot, de „Parramatta" af.

Het heeft mij vaak getroffen, hoeveel verschil er kan zijn tusschen de booten van een en dezelfde Maatschappij, en als men nagaat dat het passagegeld toch hetzelfde blijft, dan volgt daaruit dat sommige passagiers een veel betere waarde voor hun geld krijgen dan andere.

Daardoor komt het vaak dat de opinie van reizigers over de Engelsche, Fransche of Duitsche mails zoo zeer verschilt — het hangt er geheel van af wat voor een boot men treft.

Doch behalve van de boot zelve hangt het nog af van twee personen, die voor de passagiers van het grootste gewicht zijn, nl. de dokter en de administrateur.

De administrateur is heerscher in het salon, onze maag is in zijn handen en aan hem iïgt het of het schip voor zijn „cuisine" beroemd of berucht is.

De dokter heeft een andere taak, een taak waarop wij later uitvoeriger terug zullen komen; hij is namelijk de man die zorgen moet dat de reizigers zich op reis niet vervelen en dat er steeds een prettige, aangename toon onder hen heerscht. Dit is ook wel de plicht van den administrateur, maar de dokter heeft meer vrijen tijd en kan dus beter de amusementen organiseeren.

Sluiten