Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij aan zij stoomen de twee mailbooteri over het spiegelgladde water.

Daar heft in den stillen nacht plotseling een stem de bekende melodie aan; „God save our gracious Qaeen." Het wordt beantwoord van de „Assam", en dan, terwijl alle passagiers b.et hoofd ontdekken, kbnkt luide en krachtig het nationale lied, een laatste afscheidsgroet.

Nu verandert de „Assam" van koers, zij stuurt meer noordelijk op het eilandje Socotia af, en wij houden op kaap Guardafui aan. Meer en meer verwijderen de schepen zich van elkaar en eindelijk kan zelfs het scherpste oog de lichten niet meer ontdekken.

Van Aden naar Colombo is een afstand van ruim twee duizend Engelsche mijlen en daar wij op dezen tocht niets te zien krijgen dan lucht en zee, kan ik op mijn gemak een beschrijving geven van de wijze, waarop de passagiers zich den tijd trachten te korten.

Bij het begin van de zeereis wordt er gewoonlijk door den dokter een „amusements-committee" (*) gevormd en betaalt iedere passagier een zekere som (oQgeveer 5 sh.) om noodzakelijke onkosten te dekken.

De „amusements" aan boord van het schip zijn vele en verschillend, want behalve bals, concerten, toonéelvoorstellingen en bazaars, heeft men tournaments op het gebied van allerlei sporten — van dammen tot cricket.

(*) Vermaak-com missie.

Sluiten