Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een spelletje dat op zee buitengewoon in de gunst scbijnt te zijn is „halma". Iedereen speelt bet en vooral het schoone geslacht.

Er had natuurlijk in dit spel ook een tournament plaats en ofschoon ik het nog nooit gespeeld had, gaf ik toch mijn naam op, daar Miss Tony beloofd had het mij te leeren.

Men heeft een bord met allemaal gaatjes en ieder speler heeft een zeker aantal gekleurde pennetjes, die in de gaatjes passen en soldaten moeten voorstellen..

Deze stelt men op in een hoek van het bord, dat het fort moet voorstellen, en nu is het heele spel om zoo spoedig mogelijk zijn eigen soldaten in het fort van de tegenpartij te brengen of de tegenpartij te omsingelen en in te sluiten.' Ongeveer zooals bij dammen, mogen de soldaten over elkander heenhuppelen en kunnen op die manier (als er tusschen de twee soldaten telkens een open ruimte is) een heelen afstand in eens afleggen.

Miss Tony. leerde mij nu het groote geheim van het spel. Men moest namelijk met zijn eigen soldaten een soort brug tot aan de vesting van den vijand bouwen en dan liet men den een na den ander zijn soldaten de vesting binnenhuppelen. Het was een prachtig idee, het ei van Columbus, en ik oefende mij in die tactiek — rechterhand tegeu linkerhand — ik was de rechterhand, tegenpartij werd voorgesteld door linkerhand ,— rechterhand won altijd. Miss Tony gaf mij een compliment 'dat ik het zoo gauw gesnapt had.

Sluiten