Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu, dat had ik ook, en ik had het tournament misschien gewonnen als Miss Tony geen laag verraad jegens mij gepleegd had.

Toen de tournament-lijsten in het salon opgehangen werden, merkte ik dat ik de eerste ronde tegen Miss Tony moest spelen.

Ik volgde haar tactiek, maakte mijn brug van soldaten, zonder dat zij mij hierin tegenwerkte, en toen de brug klaar was, bet zij al haar soldaten over mijn brug in mijn vesting huppelen, zonder, dat ik er iets aan kon doen.

Gemeen, hé ? En ik dacht nog al — maar enfin, zoo zijn zij allemaal. Maar al was ik in dit tournament geslagen, er waren er toch nog zoovele — een tournament voor ieder spel, en op het schip heeft mén heel wat spellen. —

De twee meest algemeene spelletjes zijn „Buil" en „Quoits."

Het Bullspel bestaat uit ren houten oppervlak, hetwelk eenigszins schuin op het dek geplaatst wordt, het is zoowat een meter in het vierkant en verdeeld in 9 a 12 genummerde hokjes.

Nu heeft ieder speler twee platte gutta-percha schijven, ongeveer 8 c. M in middelijn en 1 c. M. in dikte, en dan op een zekeren afstand van de schuine tafel staande, moet hij de schijven zoo trachten te gooien, dat zij in een gegeven hokje vallen.

Dit werpen vereischt eenige oefening, want de schijven moeten precies vlak vallen, anders blijven zij niet op de plaats liggen.

Sluiten