Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het spel kan men op verschillende wijzen spelen, b.vmet zijn tweeën, om te zien, wie het eerste achtereenvolgens al de hokjes kan halen, of met twee partijen ; die partij wint dan die het eerst een zeker aantal punten, b. v. 100, maakt.

Het spelletje heet „buil", omdat er altijd twee hokjes zijn, waarin een ossekop is afgebeeld. Deze hokjes bevinden zich juist bij de hooge cijfers en zijn zeer gevaarlijk, want als men per ongeluk een „buil" maakt, verliest men weer alles wat men gemaakt heeft.

Dingen, die ons op de „terra firma" erg onbeduidend en kinderlijk toeschijnen, zijn op zee vaak van het grootste gewicht en men beweert dat zelfs menige dominee als hij een „buil" maakt, zich ternauwernood kan onthouden van „strong language and unholy thoughts" (krachtige taal en onheilige gedachten).

Dan heeft men de „Quoits." Dit zijn ringen, zoowat 1^ d.M. in diameter en van dik kabeltouw gemaakt. Met deze quoits kan men twee verschillende spelletjes spelen. Speelt men bijvoorbeeld met zijn tweeën, dan plaatst men zich op een afstand van 11 pas van zijn tegenpartij. Naast iederen speler staat een houten emmer of een klein paaltje op een voetstukje, en nu is de kunst om de ringen in den emmer of om het paaltje van de tegenpartij te krijgen.

Dit is niet zoo gemakkelijk als men wel denkt, want de ringen moeten gedurende hun vlucht horizontaal blijven. Om dit resultaat te verkrijgen, neemt

Sluiten