Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men den ring in zijn rechterhand en gooit hem dan van zijn linkerzijde, terwijl men tegelijkertijd den ring een sneldraaiende beweging geeft.

Het tweede spelletje met de ringen wordt met twee partijen gespeeld. Concentrische krrjtcirkels worden op het dek getrokken, en nu tracht iedere partij zooveel mogelijk van zijn eigen ringen in die cirkels te krijgen en zooveel mogelijk die der tegenpartij er uit te knikkeren.

Behalve Buil en Quoits, heeft men nog het echt Engelsche spel „Cricket". Degenen die het spel kennen (en tegenwoordig wordt het ook in Holland meer algemeen) zullen zich misschien afvragen, hoe het mogelijk is, zoo'n spel op de niet al te groote ruimte van een scheepsdek te spelen.

Maar „where there's a will, there's a way", en als eenige Engelschen samen zijn, dan zinnen en peinzen zij en voelen zij zich ongelukkig, totdat zij op de een of andere manier cricket kunnen spelen.

De „pitch" wordt gevormd door een cocosnoten mat, de „wickets", staan op een verzwaard houten plankje, de bal is van touw gemaakt, en om te verhinderen dat de bal overboord gaat, wordt de geheel e ruimte met netten afgesloten.

Groote „matches" hebben plaats aan boord, matches die een algemeene opgewondenheid veroorzaken. Nu eens hebben de „vrijgezellen" de „getrouwden" uitgedaagd, dan weer meten zich „de passagiers" tegen de „scheepsofficieren".

Sluiten