Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als de twee tegenstanders aldus gebonden zijn, worden zij opgepakt en op de boven beschreven manier tegenover elkander geplaatst. Hun schoenen hebben zij uitgetrokken en nu bestaat het spel hierin, zijn eigen teenen onder den voet van de tegenpartij te krijgen en die dan het evenwicht te doen verliezen, zoodat hij buiten den kring rolt.

Dit is echter lang niet gemakkelijk en bij ongeoefende „hanen" verliezen gewoonlijk gedurende de manoeuvre èn de aangevallene en de aanvaller het evenwicht. Dan worden de strijders weder in den ring gedragen en begint de strijd opnieuw.

Een kamp tusschen twee oude „hanen" is echter het ware. Zij trekken op het juiste oogenblik partij van de slingering van het schip, doen schijnaanvallen en kennen honderden trucs.

Een „wedloop met hindernissen" is voor de toeschouwers gewoonlijk amusanter dan voor de mededingers, die niet weten welke verrassingen hen wachten.

Op het dek liggen bijvoorbeeld lange kokers van zeildoek en hier moeten zij doorkruipen. Sommige van die kokers zijn dan aan het einde half dicht genaaid en in andere weder heeft men roet of meel gedaan. Dan moeten zij door reddinggordels klauteren, die men op zoo'n manier opgehangen heeft, dat de oogenschijnlijk zoo gemakkelijke taak uiterst lastig wordt. Ook moeten zij over een gespannen net heen klimmen, en dan heeft men tot slot van de voorstelling nog een „watersprong".

Dit bestaat uit een gespannen zeil gevuld met

Sluiten