Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik. De dames moeten de naald aan den draad rijgen en als dit gedaan is naar den eindpaal loopen: Wie er het eerste aankomt, wint, als zij tenminste alles volgens de regelen van het spel gedaan heeft.

Het meest interessante is natuurlijk het rijgen van den draad door de naald. Zelfs als men plenty tijd heeft, is dit een kunststuk, dat altijd mijn bewondering afdwong, maar in de opgewondenheid van het spel wordt het tienmaal moeüijker. Het oog van de naald wordt dan al kleiner en kleiner, terwijl de draad zich meer en meer uitzet, en zuigt men een puntje aan den draad, dan is er altijd een dun vezeltje aan, dat den draad op "den verkeerden weg brengt.

Festina lente geldt ook hier, en het zijn niet altijd de vlugsten, die den prijs winnen.

Aan de „Driving contest" wordt zoowel door heeren als door dames deelgenomen, maar het sterkere geslacht moet in dit spelletje al een zeer ondergeschikte rol spelen.

Iedere dame die meêdoet, kiest twee heeren uit — dit zijn haar „paardjes." Deze worden dan geblinddoekt en zij aan zij met de armen aan elkander vastgebonden, terwijl aan hun anderen arm een teugel bevestigd wordt.

De dame ment haar paardjes met de teugels en zorgt er ook altijd voor, dat zij hier of daar een soort zweep of stok machtig wordt om haar slachtoffers bij ongehoorzaamheid te kastijden.

Nu worden overal op het dek groepjes flesschen

Sluiten