Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geplaatst en de kunst bestaat hierin, om de paardjes langs een aangegeven weg te besturen en daarbij zoo min mogelijk flesschen om te gooien. Doch ook de tijd wordt in aanmerking genomen en voor ieder span wordt zorgvuldig genoteerd: duur van den rit zooveel minuten, zooveel seconden, omgevallen flesschen zooveel. Naar deze gegevens berekent dan de jury, aan welk span de eerste prijs toekomt.

Br zijn echter nog andere prijzen. Ben prijs b. v. voor het sierlijkste spannetje, een ander voor het spannetje dat de „vurigste actie" heeft, een derde voor „high steppers" enz.

"De pogingen van de „paardjes" om deze laatste prijzen machtig te worden, zijn allerkoddigst en in hun ijver om sierlijk te huppelen, letten zij minder op de teugels en richten dan een vreeselijke verwoesting onder de kolonies van flesschen aan. Ik herinner mij op een reis een span van twee nog al bejaarde „paardjes", alle twee kort en dik. Zij pasten prachtig bij elkaar en stapten zoo statig en boog, alsof zij schoolpaarden in een manege waren. Maar zij waren totaal „onmenbaar" en ondanks al de pogingen van hun schoone menster scheen een geheimzinnige kracht hen steeds naar de flesschen toe te trekken. En als er geen flesschen in de buurt waren, dreigden zij zich tegen de verschansing of tegen de luchtkokers te pletter te loopen.

Ook vindt men spannetjes die vóór de race zoo hef en gedwee als lammetjes zijn, maar gedurende den wedstrijd plotseling van natuur veranderen en al

Sluiten